АССА Проектиране | За нас

За нас

Екипът на АССА 85 ЕООД се състои от висококвалифицирани инженери, архитект и техници. Разполагаме с модерна техника за измерване и обработка на данните.

Фирмата притежава следните лицензи за извършване на различни архитектурни и геодезически дейности:
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за изпълнение на част архитектура от Инвестиционното проектиране;
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за изпълнение на част геодезическа от Инвестиционното проектиране;
- Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра на АССА 85 ЕООД, издател Агенция по Геодезия, картография и кадастър;
- Лиценз за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях, издател М-во на Земеделието и Горите;
- Сертификат за оценка на недвижими имоти

 

Описание на техническите възможности:
-
GPS Leica GS09
- Презицен електронен нивелир Geomax ZDL700
- Тотални станции Topcon
- Компютри с лицензиран софтуер за кадастър и обработка на данни
- Широкоформатен плотер
- 2 бр. високопроходими автомобили

 

Фирма АССА 85 ЕООД има богата практика в извършването на всички видове архитектурни и геодезически и кадастрални дейности и притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тези услуги. От 2014 год. сме сертифицирани и по ISO 9001.