АССА Проектиране | Детски център – гр. София, район Младост

Детски център – гр. София, район Младост

Проектът има за цел да създаде среда наподобяваща света на децата, където те са нейният  център, и всичко случващо се около тях да е вълнуващо , различно и провокиращо. Средата трябва да спомага за тяхното интегриране по естествен и забавен начин, така че те да не се чувстват откъснати от дома. Социализарането им в една нова общност е важен момент в тяхното развитие. Това е причината да се създаде  една нова функционална идея, която събира в едно целодневната  детска градина и центровете за забавление на деца. По този начин преминаването на детето от един вътрешен свят –дома  към външния свят, този на комуникацията му с различни групи и попадането му в нови среди е плавно и стимулиращо заложените в него индивидуални способности за развитие.

I. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Детският център изисква от една страна бърз и лесен достъп от главни улици, а от дуга страна терен в природна среда, където децата да се чувстват защитени от обграждащия ги динамичен градски свят.

II.  ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Функционалното решение на сградата е базирано на ясно зониране на детската занималня , целодневната детска градина и звената, които са общи, но могат да се ползват интегрирано.

III.  АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ
Първито пространство, което ни завладява влизайки в сградта е вътрешният двор около който се организират отделните подфункции – игра, спорт и обучение. Помещенията които тангират с него са физкултурен-музикален салон, който се превръща в негова сцена, басейн и не пряко помещенията на целодневната детска градина и детската занималня.
На първото ниво са разположени  4 детски групи разделени по възраст. В западната част на сградата са ситуирани администрацията и кухнята, които са заключени композиционно между детската занималня и целодневната детска градина.

На второто ниво са разположени детски групи съответстващи на тези от долното ниво. Тук те имат връзка с различни закрити и открити пространства като кулите- наблюдателници, които излизат вертикално от коридорната линия,а тя от своя страна се спуска към южния двор проеменяйки функцията си в пързалка за децата.

Второто ниво на детската знималня също има връзка с покривната тераса.
Обемното решение на сградата се изявява на приетият основен модул. Групите се прочитат пространствено в цялата композиция, като те са организирани и привлечени от вътрешният двор. Коридорната връзка между отделните групи се изявява като трети елемент в структурата на сградата, обединявайки отделните елементи в едно и служейки за тънка граница между временното забавление в детската занималня и целодневното усвояване и създаване на модели на социално поведение.
Отделните обеми и фасадното решение на сградата са изградени от чисти геометрични форми, а именно от квадрат и кръг. Това е търсено заради лесното възприемане  на тези форми от децата в ранна възраст.  Цветовото решение също се основава на чисти и основни цветове, с които създава  бърза и лесна ориентация за децата и посетителите  къде точно се намират.

IV. КАПАЦИТЕТ
1)    Брои на децата в целодневната детска градина е 160 (8 гр. – 20 деца в група)
2)    Посещаващите занималнята са приблизително 80бр. на ден, на възраст от 3-6г. вкл.

V. ПРОЕКТНИ ДАННИ:
Капацитет: 8 градински групи; 160 деца
Застроена площ: 3133m2
Разгъната застроена площ: 6205m