АССА Проектиране | Логистичен център на „Еконт Експрес” ООД гр. Варна

Логистичен център на „Еконт Експрес” ООД гр. Варна

Вертикална планировка и картограма на земни маси за логистичен център на „Еконт Експрес” ООД гр. Варна

Проект за вертикално планиране чрез изобразени проектни хоризонтали и картограма на земни маси по фигури за логистичен център на Еконт – Варна.

Проектния терен на имота е изобразен чрез проектни хоризонтали през 10 см заедно с проектни коти, посоки и проценти на наклоните. Нивото на проектната повърхнина е съобразено с пътните връзки към съществуващите улици.

За картограмата на земните маси е използван метода по фигури. Фигурите са проектирани максимално по смяната на наклоните на проектната повърхнина.